Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukainen GDPR tietosuojaseloste:

REKISTERINPITÄJÄ

Cozmei Oy, y-tunnus 29124736

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Katariina Cozmei
Puhelin +358 440336700
Sähköposti info@coz.fi

REKISTERIN NIMI

Cozmei Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ostanut Cozmei Oy:n verkkokaupasta tavaraa tai palveluita, tai ottanut yhteyttä asiakaspalveluun.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on COZ.fi verkkokaupan sekä Iberico toiminimen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä voidaan käyttää myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää COZ.fi:n toiminnan kehittämiseen, tilastointiin sekä kohdennettuun asiakaspalveluun verkkosivuillamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää COZ.fi:n verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. COZ.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita kuten Postia. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi kuten Postin pakettien lähettämiseksi. Tietoja käsitellään ainoastaan COZ.fi asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi, Sähköpostiosoite, Postiosoite Puhelinnumero, Tiedot käsitellyistä tilauksista, Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan COZ.fi:n käytössä, paitsi COZ.fi:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa esimerkiksi postitukseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta COZ.fi ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole COZ.fi:n verkkokaupan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista, kuten esimerkiksi Postin kanssa toimiessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei voimassa oleva lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää COZ.fi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee COZ:n salasanasuojatulla palvelimella.

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Iberico.fi kuluttaja-asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Cozmei Oy / Katariina Cozmei, Vantontie 166, 21120 Raisio. Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi.

TIEDON KORJAAMINEN

Henkilörekisteriin merkityn henkilön on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Asiakas voi täydentää tietojaan ja päivittää omia yhteystietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti COZ.fi asiakaspalvelun kautta esimerkiksi uusien yhteystietojen suhteen.

KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää Cozmei Oy:tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja Cozmei Oy:n itsensä suorittamaa suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa sähköpostilla info@coz.fi tai kirjallisesti osoitteeseen: Cozmei oy, Vantontie 166, 21120 Raiso. Asiakkaan tulee esittää kiellon lisäämiseksi tarpeelliset seikat: Nimi ja osoite.